Programátor biprog pro AVR podruhé

Podruhé se vracím ke konstrukci programátoru bibrog (STK500). V tomto článku jen zmíním novou verzi DPS s levnější variantou USB konvertoru pro RS232. Tato úprava ve své podstatě vznikla jako levnější varianta již zveřejněného programátoru, kdy byl nahrazen převodník FT232RL v cenové relaci cca 130,- Kč mnohem levnějším převodníkem CH340G, který se používá v klonech ARDUIN.

Jedná se o spolehlivý převodník, s dobrou podporou ovladačů pro všechny operační systémy s cenou kolem 15,- Kč za kus. Jeho nevýhodou je nutnost použít krystal 12MHz, ale v konečném důsledku je to vzhledem k jeho ceně bezvýznamný výdaj. Ve srovnání s FT232RL má vhodnější pouzdro SO-16, oproti SSOP28 u FT232RL, které bez obtíží zapájí i zručnější začátečník. Je třeba podotknout, že tento programátor je navržen pro práci s 5V úrovněmi a v případě potřeby programovat procesory s napájením 3V, je nutné vyrobit konvertor úrovní.

Dosti polemizování, schéma zapojení je na obr. 1., a při porovnání s první přepracovanou variantou biprogu se nijak neliší. Jelikož již nepoužívám procesory 89LPxx nebyl vůbec uvažován výstup /SS, který sloužil pro přepnutí těchto IO do programovacího režimu. Dále byla použita již jen jediná LED pro indikaci programování a jedna LED pro indikaci napájení 5V.

 sch
Obr. 1. Schéma zapojení biprogu

 

Tištěný spoj byl navržen jako jednostranný a z důvodu zpětné kompatibility byl pro výstup programovacích signálů použit konektor se zámkem se šesti vývody. Pro připojení k PC jsem použil MINI USB konektor do plošného spoje. První varianta byla s konektorem v SMD provedení, nicméně z estetických i praktických důvodů, jsem jej nahradil USB konektorem vývodovým. Pro prvotní naprogramování je potřeba přepojit pin RST na RESET mikrokontroléru a z tohoto důvodu byl na původní verzi použit JUMPER a 3 piny lámací lišty. V nové verzi byl tento systém nahrazen pájecími propojkami, kdy se po naprogramování, přeletuje pozice a  propojí se odpovídající výstupní pin konektoru s výstupním pinem mikrokontroléru.

 

BRD
Obr. 2. Motiv plošného spoje
OSAZ BOT
Obr. 3. Osazovací plán - strana spojů
 OSAZ TOP
Obr. 4. Osazovací plán - strana součástek

Pro případné zájemce uvádím originální soubory obsahu paměti FLASH a EEPROM pro které platí podmínky použití autora Ing. Luboše RUCKLA. Při programování je možné použít konektor J1, připojí se na programátor a postupně je potřeba nahrát program do paměti FLASH, EEPROM a nakonec nastavit pojistkami vnější oscilátor. Aby bylo možno mikrokontrolér naprogramovat, je nutné propájet body 1 a 2 u SJ1, čímž propojíme vývod RESET na konetoru s vývodem RESET mikrokontroléru a můžeme jej uvést do programovacího módu a naprogramovat. Po úspěšném nahrátí programu a dat do mikrokontroléru, se pájecí propojka propájí mezi vývody 2 a 3 a tím se přivede PB2 na výstup RESET. Pokud je vše v pořádku, bude programátor po připojení do USB nalezen a v AVR studiu bude dostupný jako STK500 na odpovídajícím COM portu.