Analogová technika

Analogová technika

Kategorie zaměřená na analogovu techniku

Regulátor otáček ventilátoru a pomocný zdroj 2x9V

Jelikož se při realizaci zdroje 0-30V, 0-1,8A vycházelo z dostupných materiálů, byl použit transformátor 30V/1,8A. Prakticky to znamená, že bylo potřeba řešit krajní případ výkonového zatížení, tedy při zkratu výstupních svorek a nastaveném maximálním výstupním proudu 1,8A. V tomto případě, se na výkonovém tranzistoru pohybovala výkonová ztráta přibližně 70W a proto, že byl zdroj umístěn do konstrukční skříně, která má rozměr zadního panelu 120x120mm, bylo potřeba použít malý chladič, který by byl schopen odvést a rozptýlit vzniklé teplo. Jako vhodná alternativa chladiče se ukázal aktivní chaldič procesoru ze staršího počítače. Aby však nerušil ventilátor i v době, kdy je odběr malý a oteplení minimální, navrhnul jsem jednoduchý regulátor otáček ventilátoru a doplnil jsem jej o dvojitý napájecí zdroj 9V pro moduly voltmetrů. Celý modul je z důvodu maximálního využití místa ve skříni zdroje umístěn jako nádstavba na hlavním transformátoru a opět vychází ze skladových zásob, aby se pro kluky v kroužku, maximálně snížila pořizovací cena.

Stabilizovný zdroj 0-30V, 0-1.8A

Vzhledem k potřebám kluků v zájmovém kroužku na zajištění napájení výrobků a vyvíjených zařízení různými napětími, jsem se rozhodl navrhnout řešení stabilizovaného zdroje pro jejich potřeby. Na poli zdrojů se již toho napsalo poměrně hodně, konstrukce jsou různě povedené či nepovedené, takže jsem si nejdříve prošel různá obvodová řešení, která již byla publikována a sestavil tento stabilizovaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením. Základními požadavky byly, aby zdroj měl plynulou regulaci napětí od 0V do alespoň 25V, nastavitelné proudové omezení od min. 50mA do cca 1.5A, dále pak spolehlivost a opakovatelnost výroby s co nejnižšími náklady.