Konstrukce pro mládež

Konstrukce pro nejmladší elektroniky, zejména pro navštěvovatele kroužků apod.

Korekční předzesilovač s LM1036

Jednou z oblíbených aplikací co si maldí elektronici chtějí postavit je zesilovač. Ze zkušenosti vím, že nemají úplnou představu co to obnáší a nejdůležitějším parametrem je jeho výkon. Většinou se bez rozvahy objeví se stavebnicí zesilovače 50W a více. No když se pak dozví, ýe to není jenom o koncovém zasilovači ale i o zdroji a úpravou signálu, jsou pak trošku překvapení. Proto jsem narhnul jednoduchý modul korekcí s oblíbeným LM1036, který určitě neurzí žádného začínajícího bastlíře ani středně náročného posluchače. Ve své podstatě není tento korekční předzesilovač nic závratného a jedná se prakticky o doporučené zapojení LM1036 a impedančním přizpůsobením vstupu.

Indukční snímač s A301D

Zapojení tohoto jednoduchého indukčního snímače bylo navrženo pro potřeby ukázky principu činnosti reálných indukčních snímačů a jako praktická ukázka jedné z možnosti bezkontaktního spínání. Dále jej  využívám při demostraci vlivu různých materiálů na indukčnost a také jako ukázku vlivu tvaru jádra na její parametry. Dále byl tento obvod použit pro potřeby republikového kola soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, kde jej stavěla na univerzální desku 50x70mm věková kategorie 13 - 16 let.

Středovlnné rádio s TA7264

Základem přijímače je obvod TA7642, který je nástupcem starších obvodů ZN414 vyrobených anglickou firmou FERRANTI v 70-tých letech 20. století. Obvod byl populární, proto jej vyráběla spousta firem pod různým označením, např. MK484, LMF501 nebo LA1050. Přijímače s tímto obvodem jsou jednoduché, levné a spolehlivé. Tento obvod se skládá z 10-ti tranzistorů a několika dalších pasivních součástek a je zapouzdřen do pouzdra TO-92. Pro jednoduchý přijímač postačuje jen několik málo dalších externích součástek, a napájecí napětí 1,5 V při kterém je odběr přibližně 300 μA.

Tester zenerových diod

Zajisté jste se setkali už s tím, že jste měli spoustu zenerových diod a potřebovlai jste určit jejich hodnotu. Tento jev je naprosto běžný a pokud není k dispozici katalog od Tesly s proužkovým označením diod, nebo je nápis setřený či se jedná o diodu SMD, kde se hodnota nevyznačuje a pokud je ji potřeba určit je tu drobný problém a to zvláště u diod s napětím nad 30V. Proto mě inspiroval kolega, který s touto myšlenkou přišel, nicméně jsem oproti jeho návrhu upravil oscilátor a hodnoty součástek, na výstup měniče přidal zenerovu diodu pro omezení maximální hodnoty napětí a přidal modul voltmetru pro přímé zobrazení napětí. V tomto zapojení je na výstupu maximální napětí 100V (podle typu zenerovy diody) a maximální zkratový proud se pohybuje kolem do 10mA.

Blikač s plynulým rozsvícením LED

Tento blikač byl navržen jako jednoduchý výrobek pro nejmladší katetegorii soutěže mladých elektroniků. Cílem konstrukce bylo ukázat základní princip integračního článku a následně i funkci zesilovače s bipolárním tranzistorem, který má vysoký vstupní odpor (emitorový sledovač) a v neposlední řadě vytvořit relativně jednoduchý efektový blikač. Blikač je postaven na jednoduchém kruhovém oscilátoru pomocí tří hradel NAND se Schmittovým vstupem (u kruhového oscilátoru je nutný lichý počet invertujících prvků v kaskádě), které jsou mezi sebou vázány integračním RC články, které definují interval blikání. Běžně se u těchto blikačů využívá výstup hradla na který je připojena LED dioda, která bliká v intervalu překlápění jednotlivých hradel. Pro plynulé rozvícení LED diod se zde využívá sledování integrovaného napětí na kondenzátoru, které je snímáno emitorovým sledovačem tvořeného tranzistorem s předřazeným bázovým odporem a dioda LED s omezovacím odporem je zařazena do emitoru sledovacího tranziastoru.