Tester zenerových diod

Zajisté jste se setkali už s tím, že jste měli spoustu zenerových diod a potřebovlai jste určit jejich hodnotu. Tento jev je naprosto běžný a pokud není k dispozici katalog od Tesly s proužkovým označením diod, nebo je nápis setřený či se jedná o diodu SMD, kde se hodnota nevyznačuje a pokud je ji potřeba určit je tu drobný problém a to zvláště u diod s napětím nad 30V. Proto mě inspiroval kolega, který s touto myšlenkou přišel, nicméně jsem oproti jeho návrhu upravil oscilátor a hodnoty součástek, na výstup měniče přidal zenerovu diodu pro omezení maximální hodnoty napětí a přidal modul voltmetru pro přímé zobrazení napětí. V tomto zapojení je na výstupu maximální napětí 100V (podle typu zenerovy diody) a maximální zkratový proud se pohybuje kolem do 10mA.

Schema big
obr. 1. schéma zapojení testeru zenerových diod

Tento tester je ve své podstatě jednoduchý násobič napětí tvořený pomocí cívky a následné nábojové pumpy tvořené kondenzátorem C3, C4 a diodami D1, D2. Cívka je spínána vysokonapěťovým tranzistorem T1, který je buzený jednoduchým oscilátorem sestaveným hradlem NAND IC1B, R1 a C1, jehož pracovní kmitočet je kolem 53 kHz. Signál z oscilátoru je veden do budiče tranzistoru tvořeného zbývajícími členy NAND. Na výstup násobiče napětí je přes omezovací odpor R3 připojena zenerova dioda D3 se závěrným napětím 85 - 100V, která omezuje maximální výstupní měřené napětí. Napětí kolem 100V je zvoleno proto, že jako indikátor používám miniaturní panelový voltmetr z číny s rozsahem 0-100V a napájecím napětím 3-28V.

Celá konstrukce je velice univerzální a lze ji napájet od napětí 3V do maximálního napětí 15V. Doporučené napájení je kolem 5V (třeba z USB nabíječky) a dobře se osvědčily 2 - 3 tužkové baterie, se kterýma dokáže tester pracovat poměrně dlouho. Cívka L1 je volena právě s ohledem na malý odběr ze zdroje při napájení napětím do 6V. Při vyšším napájecím napětí, je pro dosažení minimálního odběru vhodné upravit pracovní kmitočet oscilátoru a hodnotu cívky L1, nicméně i s těmito hodnotami zapojení bude bez problémů pracovat.

Pro správnou funkci je také důležitá volba vhodné tlumivky. Pro tyto násobiče se v žádném případě nehodí tlumivky pro filtraci - většionou jsou to axiální tlumivky vypadající jako rezistor, ale musí být použity tlumivky pro výkonové aplikace. Vhodné typy jsou radiální tlumivky s pracovním proudem 300mA a více. Ověřené jsou třeba od firmy FerroCore COIL0608-0.68, COIL0807-0.68, COIL0807-0.68, COIL0810-0.68, COIL0812-0.68, nebo tlumivky od jiných výrobců s obdobnými parametry.

Miniaturní voltmetr je samozřejmě možné nahradit jakýmkoliv měřícím přístrojem, který umožňuje měřit stejnosměrná napětí 100V a používat konstrukci jako přídavný modul k běžnému multimetru.

Technické parametry
 Napájecí napětí  3 - 15 V DC
 Odběr (při napájení 4,5V)  max. 40 mA
 Odběr s miniaturním voltmetrem
 ( v závislosti na typu a zobrazované hodnotě )
 cca 65 mA